O nas ------> [Powrót] ------> Strona główna


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej zwany dalej OSiR został utworzony na mocy Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka nr XXII/102/03 z dnia 01.12.2003 r. Prowadzi działalność zgodnie ze statutem w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Terenem działania OSiR jest miasto Rawa Mazowiecka, gdzie mieści się jego siedziba.

Pływająca fontanna na tle rozbudowanego Cumulonimbusa.

Do zakresu działania OSiR należy:
1. administrowanie powierzonym majątkiem trwałym i obiektami,
2. zagospodarowanie w urządzenia sportowe i rekreacyjne obiektów i terenów sportowych,
3. eksploatacja, konserwacja i rozbudowa inwestycyjna obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz budowli i urządzeń hydrotechnicznych,
4. udostępnianie szkołom, klubom, związkom sportowym, organizacjom zawodowym oraz osobom prywatnym bazy sportowej i rekreacyjnej OSiR na podstawie umów cywilno - prawnych,
5. pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie obiektów sportowo - rekreacyjnych i urządzeń hydrotechnicznych,
6. wykonywanie usług zleconych przez inne jednostki organizacyjne oraz wynajem powierzchni w celach reklamowych na terenie i obiektach OSiR,
7. prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i rekreacyjnego,
8. techniczne zabezpieczenie całorocznego korzystania z terenów spacerowych i mola,
9. organizacja kąpieliska w sezonie letnim,
10. prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej w obiektach OSiR w/g zasad ustalonych przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka,
11. organizacja zleconych imprez sportowo - rekreacyjnych,
12. organizacja imprez lokalnych, widowisk, turniejów, pokazów i występów estradowych oraz współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami gospodarczymi,
13. rozwijanie różnych form atrakcyjniejszego korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych,
14. realizacja innych zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej,
15. utrzymanie i obsługa techniczna budowli i urządzeń hydrotechnicznych zbiornika wodnego "Dolna" zgodnie z opracowanymi instrukcjami,
16. produkcja i sprzedaż energii elektrycznej w oparciu o małą elektrownię wodną.


[Powrót] ------> Strona główna