Stadion ------> [Powrót] ------> Strona główna

Obiekt znajduje się przy ul. Zamkowej 3. Pojemność stadionu wynosi 514 siedzących. Stadion należący do Ośrodka Sportu i Rekreacji a zarządzany obecnie przez RKS Mazovię jest położony na terenie ruin Zamku Książąt Mazowieckich.


[Powrót] ------> Strona główna