Zamówienia publiczne ------> [Powrót] ------> Strona główna

Wyniki zapytania ofertowego z dnia 09.03.2017 r.


Zapytanie ofertowe z dnia 02.02.2017 r.

Czytaj całość


Zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2017 r.

Czytaj całość


* Praca dla ratowników!


Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudni do pracy 4 Ratowników Wodnych w sezonie letnim na kąpielisku strzeżonym w Rawie Mazowieckiej.

Wymagania:
tytuł ratownika wodnego (wodny do 2012r., "MSW" po 2012r.)
KPP
uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym (patent)
przynależność do podmiotu posiadającego zgodę na ratownictwo wodne od MSW

Mile widziane:
Uprawnienia sternika motorowodnego.

Oferujemy:
Niezbędne wyposażenie kąpieliska do pracy,
Łódz motorową do prowadzenia patroli,
Napoje,
Stabilne i pewne wynagrodzenie płatne na koniec każdego miesiąca.

CV prosimy kierować na adres: OSIR, ul. Kazimierza Wielkiego 28, 96 - 200 Rawa Mazowiecka z dopiskiem 'ratownik', bądz elektronicznie na adres: osirrawa@onet.pl.

Wszelkie szczegóły pod numerem telefonu: 504 156 272.

2016-04-26.Zapytanie ofertowe z dnia 21.01.2016 r.

Czytaj całość


Zapytanie ofertowe z dnia 21.01.2016 r.

Czytaj całość


* Praca dla obsługi!


Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudni osobę do pracy w sezonie letnim na kąpielisku strzeżonym w charakterze obsługi utrzymania toalet i terenu kąpieliska.

Wymagania:
sumienność,
dokładność,
dyspozycyjność.

Oferujemy:
Niezbędne wyposażenie do pracy,
Stabilne i pewne wynagrodzenie płatne na koniec każdego miesiąca.

CV prosimy kierować na adres: OSIR, ul. Kazimierza Wielkiego 28, 96 - 200 Rawa Mazowiecka z dopiskiem 'toalety', bądz elektronicznie na adres: osirrawa@onet.pl.

Wszelkie szczegóły pod numerem telefonu: 504 156 272.

2015-06-08.


* Dni Rawy Mazowieckiej - nowy dzierżawca terenu


W dn. 15.05.2015 podpisano umowę z nową firmą na dzierżawę terenu
pod ogródki piwne i gastronomię oraz miejsca handlowe podczas trwania
"Dni Rawy Mazowieckiej" w dn. 23.05.- 24.05. 2015.
Jest to firma "Strefa Smaku" Aneta Szulc Tuszynek Majoradzki
ul.Starościańska 11 C, 95 - 080 Tuszyn. Telefon kontaktowy 512 248 682


* Dni Rawy Mazowieckiej - wypowiedzenie umowy na dzierżawę terenu


* Praca dla ratowników!


Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudni do pracy 4 Ratowników Wodnych w sezonie letnim na kąpielisku strzeżonym w Rawie Mazowieckiej.

Wymagania:
tytuł ratownika wodnego (wodny do 2012r., "MSW" po 2012r.)
KPP
uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym (patent)
przynależność do podmiotu posiadającego zgodę na ratownictwo wodne od MSW

Mile widziane:
Uprawnienia sternika motorowodnego.

Oferujemy:
Niezbędne wyposażenie kąpieliska do pracy,
Łódz motorową do prowadzenia patroli,
Napoje,
Stabilne i pewne wynagrodzenie płatne na koniec każdego miesiąca.

CV prosimy kierować na adres: OSIR, ul. Kazimierza Wielkiego 28, 96 - 200 Rawa Mazowiecka z dopiskiem 'ratownik', bądz elektronicznie na adres: osirrawa@onet.pl.

Wszelkie szczegóły pod numerem telefonu: 504 156 272.

2015-05-13.
Uwaga! Zmiana terminu Dni Rawy Mazowieckiej na dzień 23.05.2015 r.


Zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2015 r.

Czytaj całość


Zapytanie ofertowe z dnia 04.02.2015 r.

Czytaj całość


24.03.2014 r.

Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego.

Zgodnie z protokołem z otwarcia ofert z dnia 24 marca 2014 r. na prowadzenie ogródka piwnego i gastronomii podczas trwania imprezy „Rawska Majówka 2014” wyłoniono zwycięzcę „MS IZOLACJE” Michał Szulc, Pl. Ks. Sciegiennego 2, 95 – 080 Tuszyn.


Zapytanie ofertowe
I. ZAMAWIAJACY
Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej, ul. Tatar 1A, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, NIP 835 10 00 432

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa części nieruchomoœci miejskiej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 4/2, położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Zamkowej /teren stadionu OSiR/ obok Zamku Książąt Mazowieckich, z przeznaczeniem na dwa ogródki piwno – gastronomiczne o powierzchni około 300 m2 każdy w trakcie trwania imprezy „Rawska Majówka w to mi graj” w dniu 31.05.2014.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie ogłasza, organizuje i przeprowadza Oœrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej, 96 – 200 Rawa Mazowiecka ul. Tatar 1A, zwany dalej Organizatorem. W zamówieniu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia działalnoœci gospodarczej oraz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w stałym punkcie niezbędne do uzyskania jednorazowego zezwolenia na czas masowej imprezy (zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – Dz. U. 2012, poz. 1356 z póŸn. zm.), które złożą pisemne oferty.
3. Zamawiajšcy nie dopuszcza możliwoœci składania ofert częœciowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.05.2014 r.

Czytaj całość


Ogłoszenie

Regulamin

Przetarg rozstrzygnięto z wynikiem negatywnym.26-03-2013r.


Ogłoszenie

Regulamin

Przetarg rozstrzygnięto z wynikiem negatywnym.26-03-2013r.


Przetarg rozstrzygnięto z wynikiem negatywnym.08-03-2013r.


Wpłynęła jedna oferta ale oferent wycofał się. Przetarg rozstrzygnięto z wynikiem negatywnym.08-03-2013r.

* Praca dla ratowników!


Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudni do pracy Ratowników WOPR w sezonie letnim na kąpielisku strzeżonym w Rawie Mazowieckiej.

Wymagania:
Stopień - ratownik wodny śródlądowy,
Opłacona składka na rok 2012 i uprawnienia do pracy na rok 2012 (2 pieczątki),
Aktualne badanie lekarskie wpisane w legitymację WOPR,
Aktualne uprawnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP),
Aktualna weryfikacja,
Własny strój i gwizdek.

Mile widziane:
Uprawnienia sternika motorowodnego.

Oferujemy:
Niezbędne wyposażenie kąpieliska do pracy,
Łódz motorową do prowadzenia patroli,
Napoje,
Stabilne i pewne wynagrodzenie płatne na koniec każdego miesiąca.

CV prosimy kierować na adres: OSIR, ul. Kazimierza Wielkiego 28, 96 - 200 Rawa Mazowiecka z dopiskiem 'ratownik', bądz elektronicznie na adres: osirrawa@onet.pl.

Wszelkie szczegóły pod numerem telefonu: 504 156 272.

2012-05-14.Opracowanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia budowy, dostawa wraz z montażem kompletu 17 stacji urządzeń otwartej siłowni zewnętrznej.

Data opublikowania zdarzenia: 2012-03-06
Data rozpoczęcia składania ofert: wtorek 2012-03-06 godz. 12:55
Data końca składania ofert: czwartek 2012-03-15 godz. 10:00

Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest opracowanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia budowy, dostawa wraz z montażem kompletu 17 stacji urządzeń otwartej siłowni zewnętrznej.

W skład kompletu wchodzą następujące urządzenia:
Biegacz + pylon + biegacz
Surf + pylon + surf
Wyciąg górny + pylon + wyciąg górny
Krzesło do wyciskania + pylon +krzesło do wyciskania
Prasa nożna + pylon prasa nożna
Orbitrek + pylon + orbitrek
Poręcze + pylon + poręcze /drążki gimnastyczne/
Drążek do podciągania + pylon + drążek do podciągania
Rower + pylon + rower
Step + pylon + twister
Wioślarz + pylon + wioślarz
Trenażer rąk i nóg + pylon + trenażer rąk i nóg /narty biegowe/
Jezdziec + pylon + jezdziec
Ławka + pylon + prostownik pleców
Masażer pleców
Drabinka + pylon + podciąg nóg
Motyl + pylon + motyl
oraz tablica z regulaminem

Poszczególne komplety siłowni należy zamontować na terenie wskazanym przez zamawiającego.

Szczegółowy opis urządzeń przedstawiono w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

Pismo

SIWZ


ZAPYTANIE CENOWE z dnia 29.02.2012 r.

Zamawiający:
Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej
ul. Tatar 1 A
96 - 200 Rawa Mazowiecka
www.osirrawa.pl

Określenie przedmiotu zamówienia::

A - Art. biurowe:
1. Tusze do drukarki EPSON: T0711, T0712, T0713, T0714;
2. Toner do HP Laser Jet M 1005 MFP;
3. Papier ksero POL Speed 80g/m
4. Segregatory: - cienki (50 mm), gruby (75 mm);
5. Koperty: C4, C5, C6;
6. Teczka papierowa na gumkę (A4);
7. Płyty CD-RW, DVD.

B - środki czystości:
8. Ręcznik wkład biały;
9. Papier toaletowy - rolki małe;
10. Papier toaletowy - rolki duże;
11. Płyn do mycia podłóg;
12. Płyn do mycia WC;
13. Mydło w płynie 5 litrów;
14. Worki na śmieci: 240l, 120l, 60l, 35l.

Oferty prosimy przesyłać na adres:
OSIR Hala Milenium
ul. Kazimierza Wielkiego 28
96 - 200 Rawa Mazowiecka
tel./fax. (046) 814 48 04 lub 814 45 56
do dnia 15.03.2012 r.

Osoby upoważniowe do kontaktu:
mgr Maria Szewczyk
mgr inż. Piotr Kucharski
ZAPYTANIE z dnia 12.01.2012 r.

W związku z organizowaną przez Miasto Rawa Mazowiecka, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz KS Triatlon Rawa w dniach 4 - 5 sierpnia br. imprezy rekreacyjno - sportowej RAWA GRA w ramach której organizowany jest Puchar Polski w Triatlonie, festyn rodzinny wraz z oprawą rozrywkowo - gastronomiczną, informuję o możliwości wzięcia udziału w przetargu ofertowym na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie ogródka piwno - gastronomicznego. Impreza odbywać się będzie na terenie OSiR nad zalewem Dolna, tj. teren w Rawie Mazowieckiej pomiędzy hotelem a halą sportową. Ofertę pisemną z podaniem oferowanej ceny netto + VAT proszę przesłać na adres OSiR w terminie do dnia 15.02.2012.
Jednocześnie nadmieniam, że osoba zainteresowana ofertą powinna posiadać aktualne dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej oraz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w stałym punkcie, niezbędne do uzyskania jednorazowego zezwolenia na czas masowej imprezy, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007 Nr 70, poz. 473 z pózn. zm.)

Termin składania ofert: 15 lutego 2012 r.

Oferty prosimy przesyłać na adres:
OSIR Hala Milenium
ul. Kazimierza Wielkiego 28
96 - 200 Rawa Mazowiecka
tel./fax. (046) 814 48 04 lub 814 45 56

Osoby upoważniowe do kontaktu:
mgr Tadeusz Kotusiński
504 156 272


ZAPYTANIE CENOWE z dnia 01.12.2011 r.

Zamawiający:
Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej
ul. Tatar 1 A
96 - 200 Rawa Mazowiecka
www.osirrawa.pl

Przedmiot zamówienia:
Wyposażenie hali sportowej.

Opis:

1. Naciągi do siatek do p/siatkowej - 3 szt.
2. Osłony na słupki do p/siatkowej - 10 szt.
3. Siatki treningowe do p/siatkowej - 3 szt.
4. Siatki meczowe do p/siatkowej - 5 szt.
5. Materace twarde (10cm) - 10 szt.
6. Drabinki drewniane
7. Piłki lekarskie 3 kg - 10 szt.
8. Piłki lekarskie 2 kg - 10 szt.
9. Piłki do koszykówki - 10 szt.
10. Pachołki plastikowe
11. Zestaw do skoku w zwyż
12. Równoważnia

Termin składania ofert: 10 grudnia 2011 r.

Termin wykonania: 15 grudniania 2011 r.

Oferty prosimy przesyłać na adres:
OSIR Hala Milenium
ul. Kazimierza Wielkiego 28
96 - 200 Rawa Mazowiecka
tel./fax. (046) 814 48 04 lub 814 45 56

Osoby upoważniowe do kontaktu:
mgr Tadeusz Kotusiński
504 156 272ZAPYTANIE CENOWE z dnia 01.09.2011 r.

Zamawiający:
Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej
ul. Tatar 1 A
96 - 200 Rawa Mazowiecka
www.osirrawa.pl

Przedmiot zamówienia:
Wymiana instalacji oraz palnika w kotłowni na Hali Sportowej Tatar w Rawie Mazowieckiej.

Opis:
Oferta dotyczy budowy wewnętrznej (zasilającej) instalacji gazowej oraz wymiany palnika na palnik gazowy w piecu Buderus Logano GE315. Obecnie zamontowany jest palnik olejowy firmy Weishaupt typ WL30Z-C. Moc pieca: 230 kW. Dla zainteresowanych do wglądu komplet dokumentacji i pozwolenia.

Termin składania ofert: 15 września 2011 r.

Termin wykonania: 30 września 2011 r.

Oferty prosimy przesyłać na adres:
OSIR Hala Milenium
ul. Kazimierza Wielkiego 28
96 - 200 Rawa Mazowiecka
tel./fax. (046) 814 48 04 lub 814 45 56

Osoby upoważniowe do kontaktu:
mgr Tadeusz Kotusiński
504 156 272


ZAPYTANIE CENOWE z dnia 01.09.2011 r.

Zamawiający:
Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej
ul. Tatar 1 A
96 - 200 Rawa Mazowiecka
www.osirrawa.pl

Przedmiot zamówienia:
Czyszczenie rowu opaskowego zapory lewej Zbiornika Dolna w Rawie Mazowieckiej.

Opis:
Oferta dotyczy rowu melioracyjnego o długości 1200m biegnącego za zaporą boczną Zbiornika Dolna od strony ul. Księże Domki oraz za zaporą czołową do Rzeki Rawki. Wymagane jest usunięcie osadów i mułów oraz roślinności na całej długości rowu oraz z jego skarp.

Termin składania ofert: 15 września 2011 r.

Termin wykonania: 30 listopada 2011 r.

Oferty prosimy przesyłać na adres:
OSIR Hala Milenium
ul. Kazimierza Wielkiego 28
96 - 200 Rawa Mazowiecka
tel./fax. (046) 814 48 04 lub 814 45 56

Osoby upoważniowe do kontaktu:
mgr Tadeusz Kotusiński
504 156 272


* Praca dla ratowników!


Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudni do pracy Ratowników WOPR w sezonie letnim na kąpielisku strzeżonym w Rawie Mazowieckiej.

Wymagania:
Stopień - ratownik wodny śródlądowy,
Opłacona składka na rok 2011 i uprawnienia do pracy na rok 2011 (2 pieczątki),
Aktualne badanie lekarskie wpisane w legitymację WOPR,
Aktualne uprawnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP),
Aktualna weryfikacja,
Własny strój i gwizdek.

Mile widziane:
Uprawnienia sternika motorowodnego.

Oferujemy:
Niezbędne wyposażenie kąpieliska do pracy,
Łódz motorową do prowadzenia patroli,
Napoje,
Stabilne i pewne wynagrodzenie płatne na koniec każdego miesiąca.

CV prosimy kierować na adres: OSIR, ul. Kazimierza Wielkiego 28, 96 - 200 Rawa Mazowiecka z dopiskiem 'ratownik', bądz elektronicznie na adres: osirrawa@onet.pl.

Wszelkie szczegóły pod numerem telefonu: 504 156 272.

2011-05-23.

ZAPYTANIE CENOWE z dnia 01.03.2011 r.

Zamawiający:
Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej
ul. Tatar 1 A
96 - 200 Rawa Mazowiecka
www.osirrawa.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
Olej napędowy w ilości 3000 l/rok
Benzyza bezołowiowa Pb95 w ilości 1000 l/rok

Oferty prosimy przesyłać na adres:
OSIR Hala Milenium
ul. Kazimierza Wielkiego 28
96 - 200 Rawa Mazowiecka
tel./fax. (046) 814 48 04 lub 814 45 56

Osoby upoważniowe do kontaktu:
mgr Tadeusz Kotusiński
mgr Maria Szewczyk
mgr inż. Piotr Kucharski


ZAPYTANIE CENOWE z dnia 01.02.2011 r.

Zamawiający:
Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej
ul. Tatar 1 A
96 - 200 Rawa Mazowiecka
www.osirrawa.pl

Określenie przedmiotu zamówienia::

A - Art. biurowe:
1. Tusze do drukarki EPSON: T0711, T0712, T0713, T0714;
2. Toner do HP Laser Jet M 1005 MFP;
3. Papier ksero POL Speed 80g/m
4. Segregatory: - cienki (50 mm), gruby (75 mm);
5. Koperty: C4, C5, C6;
6. Teczka papierowa na gumkę (A4);
7. Płyty CD-RW, DVD.

B - środki czystości:
8. Ręcznik wkład biały;
9. Papier toaletowy - rolki małe;
10. Papier toaletowy - rolki duże;
11. Płyn do mycia podłóg;
12. Płyn do mycia WC;
13. Mydło w płynie 5 litrów;
14. Worki na śmieci: 240l, 120l, 60l, 35l.

Oferty prosimy przesyłać na adres:
OSIR Hala Milenium
ul. Kazimierza Wielkiego 28
96 - 200 Rawa Mazowiecka
tel./fax. (046) 814 48 04 lub 814 45 56

Osoby upoważniowe do kontaktu:
mgr Maria Szewczyk
mgr inż. Piotr Kucharski


[Powrót] ------> Strona główna